Thiên Long Thiên Hà
TLBB Thiên Hà

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  #eab0000#bHoa Ri Ca Pht
  155
  Thiên Long
  2
  TiuMch
  121
  Nga My
  3
  LongEnter
  111
  Thiên Long
  4
  #ef12345#Y#bLinh Ly #3
  108
  Võ Đang
  5
  TiuQu
  102
  Thiên Long
  6
  TungNoTe
  98
  Tiêu Dao
  7
  DungNhi
  98
  Nga My
  8
  #eab0000#bTh N a Tnh
  90
  Thiên Long
  9
  #eee1eee#b Ci Bp
  85
  Võ Đang
  10
  HngID
  80
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 • Cái Bang
 • Thiếu Lâm
 • Tiêu Dao
 • Minh Giáo
 • Mộ Dung
 • Nga My
 • Thiên Long
 • Tinh Túc
 • Võ Đang
 • Thiên Sơn

Fanpage
TLBB Private